Tepelně-technické požadavky

Autor: Ing.Miroslav Handlíř <handlir(at)vejvara.cz>, Téma: VOŠ, Vydáno dne: 19. 09. 2005Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla Un

Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla Un

pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou 20 stupňů Celsia

 

dle ČSN 730540-2 - Tepelná ochrana budov, část 2: Požadavky,  z 11/2002, změna z 5/2005

 

 

Platí pro

nové budovy a pro stavební úpravy, ale též pro udržovací práce, změny v užívání budov a jiné změny dokončených budov

 

Platí pro budovy:

- obytné

- občanské / školské, administrativní, ubytovací, veřejné správní, většina zdravotnických

- a jiné, kde převažující návrhová vnitřní teplota je v intervalu 18 - 24 st. C, povětšinou 20 st. C

 

Hodnoty Un                (W/m2K)         typ konstrukce              požadovaná      doporučená  Un

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.Stěna  venkovní                                  lehká do  100 kg/m2 celkem       0,30                  0,24                                                                  těžká    nad 100 kg/m2               0,38                  0,25

 

2. Střecha strmá nad 45 st. sklonu          lehká                                        0,30                  0,24

                                                            těžká                                        0,38                  0,25

 

3. Střecha plochá a šikmá do 45 st.         lehká                                        0,24                  0,16

                                                            těžká                                        0,30                  0,20     

 

4. Okna a jiná výplň otvoru                                                                     1,70                  1,20

 

5. Podlaha a stěna přilehlá k zemině                                                        0,60                  0,40

 

6. Strop a stěna vnitřní z vytápěného do nevytápěného prostoru                0,60                  0,40                  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                

Vzorce:           R = d /lambda               U =  1/ R + Re + Ri                   Re + Ri =0,17    W/m2K

 

Příklady konstrukcí těsně vyhovujících Un                                                        U         požadavek

a.         stěna porotherm 36,5 P+D         s maltou TM a izolační omítkou              0,35      0,38     

                                                            s maltou TM bez omítky             0,38      0,38     

b.         stěna porotherm 40 P+D            s obyčejnou maltou, s omítkou                           0,36      0,38     

c.         porotherm 44 P+D                     s obyčejnou maltou, bez omítek               0,37      0,38

d.         stěna ytong       300 mm            P2- 400  /zelené bal./, bez omítek            0,375    0,38     

e.         stěna ytong       375 mm            P2- 400, bez omítek                               0,304    0,38

f.          podlaha na zemině s 70 mm polystyrenu                                                  0,56      0,60

g.         střecha s těžkou konstrukcí a      izolace 140 mm polystyrenu                    0,296    0,30     

h.         střecha lehká, podkroví  180 mm polystyrenu nebo min. vlny                    0,232    0,24

i.          sendvič - 150 mm ytong P4 a 80 mm polystyrenu                         0,33      0,38

j           sendvič - 250 mm porotherm a 80 mm polystyrenu                                   0,37      0,38

k.         jen polystyren do dřevěných desek nebo obdobně - 140 mm                     0,296    0,30

 

 

Zpracoval: Ing. Luděk Vejvara, 09/2005