Technologie staveb

Autor: Ing.Miroslav Handlíř <handlir(at)vejvara.cz>, Téma: VOŠ, Vydáno dne: 19. 09. 2005Technologie

Technologie

 

 

Technologie staveb

 

 

Stavitelství je jednou z nejstarších a  základních lidských činností.

Slouží nejen pro potřeby člověka, jeho žití a zajištění obydlí, ale i pro přetváření přírody

 

Technologie je vědní obor, který vychází z poznatků věd

přírodních

technických

ekonomických

organizačních

 

Zkoumá výrobní procesy ke zpracování surovin, materiálů a polotovarů do hotových výrobků

 

 

Technologie staveb je zabývá výrobními procesy, jejichž výsledkem jsou

hotové stavební výrobky

konstrukce

zařízení a vybavení staveb

objekty

stavby

 

Dělí se na:

Technologii stavebních procesů, tj. jednotlivých stavebních prací

Technologii  stavebních celků nebo též procesových sestav, která spojuje dílčí  procesy do jednotného účelového systému

 

Snahy o maximální efektivnost a účelovost vedou k hledání optimálních postupů

 

Existuje matematické modelování s cílem hledat neoptimálnější technologický postup a především kratší časové řešení.

 

 

 

Pojmy a definice

 

 

Technologie je:

Nauka o výrobních způsobech a procesech

Výrobní způsob = způsob provádění díla

 

Postup je časové pořadí prací, výrobních způsobů

 

Pracovní síly - pracovníci, kteří tělesnými nebo duševními schopnostmi vykonávají práci

 

Pracovní předmět - materiál, stavební výrobky, suroviny, polotovary

 

Pracovní prostředek - nářadí, stroje,

 

Proces je děj, který probíhá v určitém prostoru a čase

Pracovní proces - je pracovní síly působí pracovními prostředky  na pracovní předměty

Výrobní proces - je pracovní síly vykonávají práci , aby přeměnily pracovní předměty v požadovaný výrobek.  Vzniká stavební dílo

 

Operace - je ucelená část pracovního procesu

Výrobní princip - způsob přeměny pracovního předmětu ve výrobek

 

Technologický předpis - předpis jak provádět určitý pracovní proces a výrobní proces

 

Stavebně - technologický projekt

je nutný dokument pro provádění stavby.

Je to model - popis - projekt racionálního postupu výstavby,

návrh způsobů a postupů pro realizaci stavby,

návrh použití materilů, výrobků , pracovních sil a prostředků, které je třeba použít

 

 

 

Stavební procesy

 

dílčí

etapové

stadiové

objektové

komplexní

 

základní

přípravné

pomocné

dopravní

 

hlavní /vedoucí

přičleněné

 

základní stavební  výroby - hrubé/hlavní stavební výroby - HSV

přidružené stavební výroby - pomocné stavební výroby - PSV

 

plynulé

přerušované

 

 

 

Příprava stavby

 

 

Stavba

soubor stavebních objektů

výsledek stavebních prací, montážních prací a dodávek včetně zabudovaných strojů a zařízení

v místě, čase a k určenému společnému účelu

 

Stavební objekty

samostatné části stavby nebo samostatné objekty

 

Konstrukční díly

 

Provozní /technologické/ soubory

 

 

Hlavní účastníci výstavby

 

Investor - stavebník - zadavatel - objednatel

Projektant - architekt - tvůrce

Dodavatel - kontraktor - prováděcí firma

 

Inženýring/Inženýrská firma

 

Dodavatelský systém

nelze vše vlastními silami

 

systém generálního /hlavního/ dodavatele

systém vedoucího dodavatele

systém vyšších dodavatelů

systém vyšších a finálních dodavatelů

systém přímých dodavatelů

 

Developer

Banky

Inženýring

 

Kontroly a dozory

- kontrolní činnost pro investora nebo plátce

- technický dozor, technický, autorský

- občasně až po denní sledování  stavby a schvalování prací, prověřování provádění a materiálů

 

Otázka zasmluvnění a velikosti či důležitosti stavby

 

 

 

 

Stavební výroba

 

5 - 10 % prácovních sil ve státě,  10 % národního důchodu

 

Podniky malé, střední a velké

 

Skanska, Hochtief, Metrostav, - stavební divize

 

 

Projektová dokumentace

- studie

- DUR

- DSP

- pro výběr dodavatele

- prováděcí - realizační

- výrobní

- skutečné provedení vč. změn

 

část

- výkresová

- technické zprávy

- výpočty

- rozpočty a specifikace

- doklady /dokladová

- přílohy

 

Změny

 

 

 

 

Lidé - pracovníci

 

 

4M - Men, Machines, Materials, Money

 

Lidé

počet

kvalifikace a její struktura

výkonnost

 

Stavba /bytové a občanské st/

1000 pracovníků

 

800 celkem D

400 delníků HSV

130 PSV

220 ostatnich

50 pomocných

 

200 THP

30 stavbyvedoucích            VŠ, SŠ

30 - 60 mistrů

60 techniků

50 administrace

 

Dělníci

1. stupeň                                krátkodobé zacvičení                                                           kladeč potrubí

2.                             odborný kurz se zkouškou zvl. způsobilosti                    řidič       

3.                             vyučení řemeslu                                                                   zedník

4.                             zvláštní odborný kurz a zkouška                                       státně zkoušený  svařeč

 

Platové třídy         dříve       D 8-9

                                                THP 12 - 14

mimimální mzda

hodinová mzda

úkolová mzda

tarifní mzda

akordní - účelová

premie

 

 

Struktura na 1000 osob                                                       100

zemní stroje                                           14                            2                              ŘPS 2

kladeči potrubí                                      68                            6

tesaři, lešenáři                                       74                            8                              tes 8

železáři                                                   14                            2

betonáři                                                 78                            8                              bet 4

montáž OK                                            37                            4

montáže                                                 42                            4

zedníci                                                    125                          12                            zed 15

instalatéři ZTI                                       14                            2                              inst 5

topenáři                                                 18                            2

elektrikáři                                               24                            3

zámečnici                                               35                            3                              zám 2

truhláři, sklenáři                                    9                              1

omítkáři                                                  15                            2

dlaždiči                                                   10                            1

atěrači                                                    22                            2

strojníci                                                  23                            2

jeřábníci                                                 66                            2

stavební dělníci                                    293                          25                            mnoho